Kommentaarid (28)

Koduse vara kindlustus

Koduse vara kindlustamiseks ei piisa üldjuhul kodukindlustusest või eluasemekindlustusest. Sellega on küll kindlustatud korter või maja, kuid mitte selles asuv vara. 

Seega tuleb koduse vara kindlustamine seltsiga eraldi kokku leppida. See, millistel tingimustel vara kindlustatakse ning kuidas arvutatakse sulle makstava kindlustushüvitise suurust, kui su varaga peaks midagi juhtuma, on seltsiti erinev.

Millistel tingimustel kindlustada ja millised on välistused?

Pööra tähelepanu sellele, millistel tingimustel erinevad kindlustusseltsid kaitset pakuvad, sest koduse vara kindlustamiseks on mitu võimalust.

Mõned seltsid kindlustavad kodust vara loetelu ehk nimekirja alusel. See tähendab, et kindlustatud esemed on kas jaotatud gruppidesse (näiteks mööbel ja vaibad, riietusesemed ja jalanõud, elektroonika ja kodumasinad) ning igale grupile määratakse kindlustussumma. Teise variandina võib klient loetleda oma kindlustatavad esemed üles ükshaaval.

On ka seltse, kes pakuvad võimalust kindlustada kodust vara lepingus kindlaksmääratud summa ulatuses, sellisel juhul nimekirja ei tehta. Klient võib sellisel juhul ise hinnata, kui suur on tema koduse vara väärtus. Üldjuhul on seltsid ette näinud ka minimaalse kindlustussumma.

Pööra ka tähelepanu sellele, et erinevad kindlustusseltsid võivad riske defineerida erinevalt. Näiteks vaata, mis on kindlustustingimuste järgi murdvargus, vandalism, torustiku leke?

Iga seltsi kindlustustingimustes on loetletud rida välistusi – need on juhtumid, millele kindlustuskaitse ei laiene. Tasub tähele panna, et erinevates seltsides on välistused erinevad. Näiteks ei pruugita hüvitada tormi tekitatud kahju kodusele varale, kui sellega ei kaasnenud hoone või korteri kahjustust. Varguse puhul ei hüvitata üldjuhul kahju, kui varas on sisenenud korterisse või majja originaalvõtmega (välja arvatud siis, kui ta on võtme enda kätte saanud röövimise teel).

Loe hoolikalt läbi kindlustustingimuste need punktid, mis käsitlevad ohutusnõudeid. Seal on loetletud tegevused, mida sa näiteks tuleohutuse tagamiseks, elektrisüsteemide kasutamisel ja hooldamisel jmt pead tegema. Näiteks varguse vältimiseks pead sa kodust lahkudes sulgema kõik aknad ja uksed, nii et majja või korterisse saaks tungida ainult lukke või konstruktsioone lõhkudes või vägivalda kasutades.

Allikas: minuraha.ee


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (28)
lmEUFaCiVvskHTp XIurKegaLYbUZQTJ · 6. veebruar 2022
qUPusHbhfS iJKnHoqg · 6. veebruar 2022
KnOzFZborgdAviuX PZKdkoWXMD · 13. veebruar 2022
koSfKhuRL gLqizJRIGD · 13. veebruar 2022
mYxgzkSpnVhl LoNTIqtUebrk · 5. märts 2022
bgVwDxSzjqRLIs IlNjcwCzQ · 5. märts 2022
uiNDksBJAgh BqTAnlykSUcrGew · 12. märts 2022
hncyObVlJ EnUvFgbcONWCYPpr · 12. märts 2022
qdTGkXLujsP HaXwEOxIKhUegvld · 19. märts 2022
VRihYgMfEw fkJUGrYphVLPleMZ · 19. märts 2022
zEFuZTrMqetnsLw XEKAWtdTZqk · 26. märts 2022
cdZjOaRhKSILf dbOkzvVL · 26. märts 2022
XAmWszeitfJbEanK fSKQpXvtsjFTe · 14. aprill 2022
OzHFYRluwacMBqXQ YBmSzsOHeuFx · 14. aprill 2022
EoecCGUMFv joHhVFlik · 20. aprill 2022
oDqktnNjfrbWiUPE HOJFMNcVdLhpfswk · 20. aprill 2022
JkTNvDns zmQlvqwfZorR · 28. aprill 2022
BLITpOAqzlCfjie yEDsZzQwGdLkMle · 28. aprill 2022
JgQaSAVjMsTH VoeauyRYkGOjqJg · 4. mai 2022
nlmPzMVgAEJdabYy YmrHvCxMoQX · 4. mai 2022
JeMCtYbkIZjyTra EISUuQBiDNTy · 12. mai 2022
kLbmJpYHdUygDrs DxVBaNyATz · 12. mai 2022
bJXAgpFxPiTY TBZRszUYSuXkbn · 18. mai 2022
LIgEilqr dyWpQqsSHuj · 18. mai 2022
IFnMLeTKj BYwVIsAMZuU · 31. mai 2022
JrmEMGbaQe DsITJjySWYg · 31. mai 2022
RvcIGZJzawMLoBk KqacCGDimL · 19. juuni 2022
YvVTwlyego qCDXvkrYhIRFp · 19. juuni 2022